Ortodoksinen Risti pystytettiin v. 2004 suunnilleen sillä paikalla, missä se sijaitsi I.K. Inhan v. 1894 tekemän valokuvan mukaan. Vuonna 2013 rekonstruoitiin tšasounakin.

 

Tšasounan ympärillä olevan seudun nimi on Jyrkelän Törmä ja se on kylän maantieteellinen ja historiallinen keskus. Täällä asui Ontrei Malinen, joka oli parhaita runonlaulajia. Hän on antanut suuren panoksen Kalevala-eepoksen luomiseen. Lönnröt laulatti Ontrei Malista syyskuussa 1833.

 

 

Ontrei Malisen poika Jyrki (kyläläisittäin Ontreisen Jyrki) oli kuuluisa runonlaulaja ja nautti kunnioitusta kylässä. Kuuluisassa Bernerin vuonna 1872 tekemässä valokuvassa Jyrki istuu Ohvo-veljensa kanssa. Jyrkelän Törmä-rantarinne on saanut nimensä Jyrin mukaan.

 

Vuonna 1894 Inhan tekemässä valokuvassa näkyy Vuonnisen itäosa - Teppananniemi. Kylänsalmi erottaa Jyrkelän   Törmän    Teppananniemestä.    Ennen   vanhaan

 

Teppananniemellä oli Kieleväisten suvun omistus. Nyt tällä paikalla on Vienan Karjalan runolaulajien muistomerkki.

 

 

 

Talvisodan aikana (1939-1940) Jyrkelän Törmällä Ontei Malisen jälkeläisen Vaassila Malisen talossa aikanaan oli 44:nnen tarkka-ampujadivisioonan esikunta ja sen jälkeen 9:nnen armejan 47:nnen tarkka-ampuja-armejakunta.

 
 
On julkaistu 04.02.17