08.06.20. Karjalan Työkansan Kommuuni 100 vuotta.
 

Yleisvenäläisen Neuvostojen Toimeenpanevan Keskuskomitean Dekreetti

Karjalan Työkansan Kommunin perustamisesta.

 

Lujittaakseen Karjalan työtätekevien yhteiskunnallista vapautustaistelua, Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea päättää:

1. Muodostaa Aunuksen ja Arkangelin läänien karjalaisten asumilla seuduilla V.S.F.N.T:n perustuslain 11 pykälän (Vuoden 1918 lakikokoelma N:o 51, luku 582) mukaisesti alueyhtymä - Karjalan Työkansan Kommuuni.

2. Antaa Karjalan Vallankumouskomitealle, johon kuuluvat toverit Edvard Gylling, Vasili Kudshijev ja Jaakko Mäki, tehtäväksi ryhtyä viipymättä valmistelemaan Karjalan Työkansan Kommuunin Neuvostojen edustajakokouksen koollekutsumista, joka määrää Karjalan Työkansan Kommuunissa vallan elinten järjestelyn.

 

Allekirjoittivat:

 

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtaja: M. Kalinin.

 

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean sihteeri: A. Jenukidse.

 

Kesäkuun 7 p:nä 1920.
 
(Julkaistu Moskovan "Isvestijassa" N:o 123. kesäkuun 9 p:nä 1920 ja vuoden 1920 Lakikokoelmassa N:o 53, lukuna 232)

 

( Lainaus: Kokoelma "Punainen Karjala": Karjalan historiaa Karjalan Työkansan Kommunin perustamisesta sen Autonomiseksi Tasavallaksi muutamiseen saakka koskevien virallisten asiakirjojen kokoelma. Julkaisija: K.A.S.N.T:n Oikeusas. K.K. v. 1925, suomenkielinen osasto, s. 9)