© "Vienan Karjala", 2005, № 1(122), 13. pakkaskuuta.
 
 
Kalevalan piirin Vuonnisessa 7. elokuuta 2004 piettih Muistorissin pyhittämini.

 

Ennein palvelusta Petrin ta Puavilan kirikön pappi tuatto Puavila sano:

 

- Tämä on hyvin tärkie päivä. Tässä jo ammusista ajoista seiso časovn'a, kumpani oli rakennettu uskossah lujina tiijettyjen pyhijen muokattujen Makkaveijen ta heijän opastajan Jelisarin muissoksi. 1

 

Tai nyt myö molimma Isäntä Jumalua, jotta hiän pyhittäis, kosettais omalla hyvyölläh tämän paikan, kumpasella miän kantatuatot on moliuhuttu monie satoja vuosija. Kučumma Jumalan avuksena, jotta Hiän hyvittäis tämän kylän, jotta Hiän hyvittäis tiälä eläjät ta prostis kaikki riähät, kuita kyläläiset oli ruattu XX vuosisualla.

 

Oli kirkas poutasiä. Karjalaiseh tapah luajitun Rissin vasta mualatuissa laijoissa heijastu päiväni, ka monilla tuatto Puavilan sanat nossettih synkkijä ajatuksija.

 

 

Yksijen mielestä XX v.s. oli vallankumouksen ta kehityksen vuosisata, Suuren Voiton ta avaruuslentojen, Suurijen tuloksijen aika, mit 1991 vuuvven katastrofi äkkie katkai. Toisista se oli kollektivisatijo, repressijot, kylijen yhistämini ta syytlömät uhrit. Heistä tämä 1917-1991 väli oli jatkuva gor'an ta kuatumisen kausi, a nykytapahtumat on kuin pitkistynyt kriisistä piäsömisen yritys. Kolmannet tuumitah, jotta elämä on nousujen ta laskujen ket't'u, siinä on plussija ta miinussija.

 

A ne plussit ei jakauhuttu tasah. Vuonnista XX v.s. kehitys ei kosken, kyličči mäni. Sen näköy samassa.

 

Tämä Ylä-Kuitin ranta, missä ennein oli časovn'a, a nyt asetettih Risti, on tyhjä. A vet ennein tässä oli tunnetun runonlauiajan suvun Malisien perehen tilat. Entisestä suuresta elotilasta jäi 2-3 taluo ta nimi Jyrkeläntermä.

 

Järven toisella puolella oli pari kymmentä taluo, niistä ei jiänyn jäikiekänä. Ihmiset, ket tullah Vuonniseh ensi kertua, nähäh vain mečittynyltä villijä  seutuja  ta
ei ni usota, jotta konsanih sielä on ollun taloja. A sielä Teppananniemessä "kaitasen salmen toisella rannalla" eli Vasselei Kieleväini, kenen avulla Elias Lönnrot löyti "Kalevalan" kertomalinjan.

 

Rannalla seisojien mielessä varmasti välähti autotien, oikiestah semmosen elamän rallitien, kunto, paha telefoniyhtevys ta rikeneh sähköjen katko.

 

Ka tuatto Puavila kehotti kaččuo huomiseh:

 

- Moliutukka myö kaikin yhessä, jotta pyhijen muokattujen Makkaveijen ta opastaja Jelisarin malittujen, Pyhän Jumalan Muamon ta Zosiman, Solovkijen Savvatein ia Hermanin ta kaikkijen Karjalan pyhijen yhtymä, kumpaset kirkassuttih tässä pohjosessa muassa. Isäntä kävi meijän luona, lahjotti meilä riähkijen jättämisen ia hyvitti meijän tiälä muan piällä elämisen. Jotta myö toisima hyvijä ruatoja, jotta meijän ruatojen antimet oltais näkyvät, jotta myö kasvattasima lapsija Jumalan varuossa, jotta myö tiälä emmä eläis vierahina, a isäntinä, kumpaset tykätäh omua muata.

 

 

 

Ei pie miettie, jotta istorijua luajitah piälinnoissa, missä herrat krupissa očin ečitäh rahvahallista idejua. Nyt myö olima istoriallisen tapahtuman silminnäkijinä. Ei ollun mitänä käskyö, komissijua, rahottajie, oli vain rahvahan tahto ta asie - asettua tämä Risti.

 

Hyö ruattih se kantatuattojen muissolla, časovn'an muissolla, oman Uson tovissuksena.

 

Tuatto Puavila sano Rissin nostamista suureksi askeleksi. Hiän ei liijottele, malttau, mitein vaikie on miän aikana miettie muuta, eijokapäiväistä leipyä. Ta aivan kun evästyän hiän lisäi:

 

- Kunnivo Jumalaija, jotta meilä Venäjän muassa vielä on ihmisie, kumpasie huolessuttau meijän Kotimuan osa, pienen Kotimuan osa ta Hristossan Kirikön osa.
 
Toisena piänä 8. elokuuta Vuonnisessa vietettih kesäpruasniekkua. Kalevalasta tuli laulajie, nurmikko klupin vieressä oli lavana, ta puiset laučat ympärillä kaččomosalina.

 

Siitä myöhemmin artistat ta kaččojat sekauhuttih, jokahini sai esittyä, laulua, a soittaja Pekka mielelläh autto kaikissa yrityksissä.

 

Vierellä oli nuorie, levähtelijie. Yheilä prihačulla oli kitara, siilä hiän plimputteli tuttuja sävelijä. Vuonnisessa syntynyt Tamara Pivankova laulo ičen kekstmän laulun.

 

Istorijua ei sua unohtua, ka elämä se mänöy eteh päin. Näijen mietelmijen lopuksi passatah pitkie selvityksie selvemmät sanat: "Ei riittän järkie eikä voimie sitä säilyttyä... Eleyttyä löytyykö voimie ta syväintä ihmisen?"

 

Nyt niitä pitäis löytyö Uson ta Jumalan Avun voimalla.

 

__________
1 Äsken tuli ilmi, että vanha tsasouna oli rakennettu Pyhä Iljan kunniaksi (Huom. 2009)
 
 
A.Afinogenov, A.Pavlov
 
On julkaistu 23.02.10