Sotilasmuistomerkki sijaitsee kylän keskiosassa Tšärkkälahden korkeaa rantaa pitkin kulkevan vanhan tien lähellä.

 

 

Tähän paikkaan ovat haudan levossa 54:nnen tarkka-ampujadivisioonan ja 1:nnen Kalevalan rajavartioston sotilaat, jotka kaatuivat sodassa v. 1941 puolustustaisteluissa. Sen lisäksi on haudattu 367:nnen tarkka-ampujadivisioonan ja toisien sotaosastojen v. 1944 Karjalan vapauden puolesta kaatuneet sotilaat.

 

Sodan jälkeen kylän sankarihautaan on siirretty sotilaiden jäänteet kylän lähistöjen yksinäishaudoista. Yhteensä on haudattu täällä 264 ihmista.

 

Ennenkin täällä oli sotahauta. Helmikuussa vuonna 1922 tähän paikkaan oli haudattu kolme sotilasta Toivo Anttikaisen hiihtokomppaniasta mukaan lukien ankarasti lahtarien kiduttama Väinö Jääskeläinen.

 

Syyskuussa v. 2014 Vuonnisen sotamuistomerkki kunnostettiin Karjalan vapautuksen 70-vuotispäivän kunniaksi.

 
 
On julkaistu 04.02.17