Se osa sisältää eri laina - sekä alkuperäisjulkaisujen kokoelma.
Kaikki julaisut Vuonnisesta ovat "Historia" ja "Nykyaikaisuus" osilla.
Kaikki, mitä ei koske Vuonnista, mitä kertoo sen lähiseuduilta, on osalla "Karjala".