15.10.17. Näennäisesti, miten luoteisen Karjalan veden tila voisi yllättää? Jäänkulku - kevättulva - alivesikausi - jäänpeite. Sillä tavalla vuodesta toiseen.

 

Aika ajoin riippuen kevään tyypista ja lumen määrästä kevättulva tulee eri aikoina. Lopulta kevään veden taso tulee korkeaksi (v. 2015), keskimääräiseksi (v. 2010) tai matalaksi (v. 2011) (kuva 1).

 

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

 

V u o n n i n e n - j o e n    v e d e n    t a s o    s u u n    l ä h e l l ä

 

Tapahtuu niin, että kesällä merkitään vähäiset sadetulvat (elokuussa v. 2015, katso kuva 1) ja korkeat sadetulvat (v. 2009 ja v. 2012, katso kuva 2).

 

Tänä vuonna (kuva 3) oli myöhäinen ja keskimääräinen kevättulva, vaikka sateisesta syksystä syyskuussa tapahtuivat ei ole pelkästään korkeita sadetulvia, vaan on toistunut todellinen tulvavesi. 18. syyskuuta veden taso oli 7 cm:ä korkeampaa kevään maksimiarvoa 6. kesäkuuta.

 

Valitettavasti on mahdotonta ennustaa ilman semmoisia yllätyksiä. Se on luonnon alkuvoima...
 
 Omat tiedot